ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

Галерията е специализирана като комерсиална в областта на класическото българско изкуство. Притежава собствена колекция, която постоянно се обновява. Дейността на галерията е свързана с издирване и популяризиране на стари автори.  Изключително ценни произведения на българската живопис са били реставрирани в ателието на " LANDS conservation art studio".  По-долу показваме някой от тях , като не претендираме за изчерпателност относно представянето на консервационно - реставрационните дейности свързани с тях .

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia