ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

Работим със столичната галерия Антиквариат от 1994 година . Реставрирали сме повече от 150 картини  през това време . Много от тях са вече в частни колекции. Тук представяме накои от по-значимите работи с които основателно се гордеем.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia