ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ХАРТИЯ музей Васил Левски - Карлово

Музеят на Васил Левски в родния му град Карлово има повече от 70 годишна история. Началото му е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933г. и нейното отваряне като музей през 1937г.  През 1954г. къща-музей “Васил Левски” е включена в държавната музейна мрежа. През 1955г. в близост до нея е изградена зала за документална експозиция. Когато тя се оказва малка, през 1965г. в съседство е построена нова сграда, а старата е преустроена в кинозала.От 1968г. до 1992г. къщата-музей е филиал на Градския исторически музей в Карлово.От 1993г. е самостоятелен музей. На 21 юли 2000г. той е обявен за държавен културен институт с национално значение и наименование Музей “Васил Левски” – Карлово. Така той заема своето подобаващо място като национален мемориален музей посветен на един от най-бележитите българи.

През 2006  в нашето ателие постъпика 12 бр. графики от карловския художник Дечко Тодоров  за реставрация , това са една изключително интересна колекция от "сухи игли" и "офорти"  изобразяващи -  Апостола, родната му къща, Карловската църква , Къкринското ханче  и други сюжети.


РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ

1.    Обект – 12 броя графични листове с външни рамки

2.    Наименование –

1.     Къкринското ханче – 25 / 35 см.   Външни  -  50 /57,5 см.   ин.№ 13
3.     След дъжд  -                  24/12 см.   Външни  -  30/37 см.     ин.№ 23
4.     В студ и мраз  -            35 / 38 см.       Външни  -  55 /48 см. ин.№ 17
5.     Васил  Левски    -          31 / 39 см.     Външни  - 63 / 51 см. ин.№ 16
6.     Къщата на Апостола  -  25 / 35 см.   Външни  -  57 / 50 см. ин.№ 14
7.     Майката на Апостола  -  39 / 31 см.  Външни  -  60 / 50 см. ин.№ 8
8.     Крипта                -       29 / 19  см .    Външни   -  44 / 34 см. ин.№ 21
9.     Зима                 -        30 / 25  см.     Външни   -  43,5 / 35  см. ин.№ 22
10.    Интериор    -     19 / 14  см.      Външни    -   34,5 /  27, 5 см. ин.№ 18
11.    Зимна нощ          -     31 / 37 см.     Външни    -    50 / 43  см. ин.№ 19
12.    19 февруари        -      31 / 43  см.    Външни   -   45 / 55  см. ин.№ 20


13.    Автор – Дечко Тодоров

14.    Датировка – 1987  -  1997  г.

15.    Собственост – Музей “Васил Левски” – гр. Карлово

16.      Материал и техника.
16.1.    Основа  -  хартия
16.2.    Графичен слой – офортно мастило
16.3.    Техника – офорт, акватинта, мецотинто.

17.    Следи от предишна реставрация – няма.

18.      Състояние на произведението преди реставрация.
18.1.    Листовете са нагънати, вследствие на висока влажност, което е довело до нарушаване на естетическия им вид.
18.2.    Офортното мастило е здраво и няма нарушения и размивания.
18.3.    Паспартутата са замърсени.
18.4.    Външните рамки са избледнели и не помагат на естетическите качества на произведенията.

20.     Работна програма за извършване на реставрацията
        почистване на произведенията. Изправяне на хартията. Укрепване. Направа на нови паспартута.
        Почистване на стъклата. Реставрация на външните рамки. Поставяне на нови гърбове.

21.      Консервационна и реставрационна намеса.
21.1.    Лицето и гърбът на листовете беше укрепен с глутиново лепило , профилактично.
21.2.    Бяха почистени с помоща на влажни тампони .
21.3.    Бяха поставени под преса до пълното им изсъхване и изправяне.
21.4.    Бяха направени нови паспартута и гърбове .
21.5.    Външните рамки бяха реставрирани и освежени, графиките  бяха монтирани в тях.

22.    Време на извършване на реставрацията – м. ноември 2006 г.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia