ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ХАРТИЯ галерия ЦЕННОСТИ

Галерия Ценности  е специализирана като комерсиална в областта на класическото българско изкуство. Притежава богата  колекция от художествени произведения върху хартия - рисунки, акварели  и маслена живопис върху хартия . Голяма част от тях са обработени и реставрирани в нашето ателие.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia