ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Димитър – Сливен

ИКОНОСТАС В ХРАМ  “СВ. ДИМИТЪР” В ГР. СЛИВЕН 2009 г.    
    
Църквата “Св. Димитър” в гр.Сливен е строена през 1835 г. След завършването на строежа , е правен иконостаса и иконите към него, като по стилови белези те се причисляват към едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис и резбарско майсторство от Тревненската художествена школа. Създадени са през 30-те години  на 19 в. С размери  14  х 4,75 м. / с кръста и венчилката / .
            Иконостаса е изграден по класическата схема . Декоративно-пластичната украса е изработена със завидно майсторство в духа на Тревненската резбарска школа. Дълбочината на пластиката , достига до 5 см. дълбочина. Някои орнаменти имат перфектна релефна форма, граничеща със скулптурата. За да се постигне този ефект , талпите за резбата са специално долепвани във височина
  В конструктивно отношение иконостаса беше в общо добро състояние.     Нямаше  големи липсващи орнаменти , детайли и счупвания. В горните части имаше много големи замърсявания от прах и сажди , силно замърсяване, повърхностни наслоявания на сажди, следи от свещи и други . Цялостно иконостаса бе нападнат много сериозно от дървояди.
Цялата повърхност на иконостаса бе замърсена . Лака беше силно потъмнял , придобил черен отенък  и сериозно намаляваше естетическите качества на паметника.


 БЯХА  ПРОВЕДЕНИ  СЛЕДНИТЕ  КОНСЕРВАЦИОННО  - РЕСТАВРАЦИОННИ    ДЕЙНОСТИ :
    
-    сухо почистване от прах и сажди – то беше извършено с помощта на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите ;
-    почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др – това беше направено с помощта на памучни тампони с балсамов терпентин , етилов алкохол , а където беше необходимо и механично със скалпел ;
-    премахване на стария потъмнял лак от цялата резбована повърхност – беше използван  разтворител в състав : 70% лабораторен тоулол , 25%  чист ацетон и 5% изопропилов алкохол с няколко капки етилацетат за емулгатор на разтворителите./При направените многобройни проби и изследвания , най-добри резултати се получиха при гореспоменатия състав/.  Използваха се меки четки с които се нанасяше гореспоменатия разтвор . След размекването на лака той се отстраняваше  с меки памучни тампони и кърпи . Работеше се внимателно, като се целеше лака да бъде отстранен максимално  и дървото почистено в неговия оригинален – естествен цвят . В дълбоките части се използваха и специални дървени скалпели, с помощта на които се премахваше размекнатия лак ;
-    обработване на носещата конструкция и табли с “Дървомор”  – дървената  конструкция беше обработена с “Дървомор” профилактично, чрез обмазване  ;
-    обработване  на  ажурната  резба с “Дървомор” – ажурната резба беше обработена с “Дървомор” профилактично, главно чрез инжектиране в излетните отверстия на дървоядите, многократно, до като дървото престане да “пие” ;
-    възстановявания на дребните конструктивни счупвания по детайлите – конструктивните счупвания бяха реставрирани с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това шлайфани и много добре интегрирани в общия тон на дървото. ;
-    бяха направени възстановки на липсващи части на някои детайли  – някои липсващи части  : направени са възстановки на две глави на орли на колонките между подиконните табли ; глава и две крила на гълъбите на горния край на иконостаса; няколко извити краища на конзолките между малките икони и една цяла конзолка , части от решетъчния орнамент на кръжилата,  и др. Бяха направени от реставраторски кит с дървени трици и свързвател в същия цвят и стил на рязане и естетическо въздействие. ;
-  нанасяне на защитен слой – беше нанесен на цялата резбована повърхност на иконостаса защитен слой  в състав 15 % “Паралоид Б 72” разтворен в толуол, с 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив, като целта беше да проникне на микрони в дървото. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia